Impressum

SLOW triatlon is een initiatief van Fons van Rooij. Deze site is in zijn beheer. Het betreft een particulier initiatief zonder enig winstoogmerk. Het initiatief verkeert momenteel in de experimentele fase met een eerste editie in 2020 en wordt in nauwe samenwerking met stichting Woerdensport gelanceerd.

Deze site is permanent aan veranderingen onderhevig.