Privacy

Stichting SLOWTriatlon, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@slowtriatlon.com 

Persoonsgegevens die SLOWTriatlon verwerkt
We verwerken je persoonsgegevens doordat je informatie hebt aangevraagd of doordat je je hebt ingeschreven voor het evenement.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het formulier dat je hebt ingevuld (aanvraag informatie/inschrijving SLOWTriatlon):

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Browser-fingerprint

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die SLOWTriatlon verwerkt
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@slowtriatlon.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt SLOWTriatlon persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving/aanvraag en/of betaling af te handelen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen met informatie over het evenement.

 • Om je te informeren over (wijzigingen van) ons evenement. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van acties en evenementen op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming (dmv goedkeuring Cookie-verklaring).


Geautomatiseerde besluitvorming
SLOWTriatlon neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang SLOWTriatlon persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@slowtriatlon.com 

Delen van persoonsgegevens door SLOWTriatlon met derden
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers
Wij maken gebruik van verschillende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Stichting SLOWTriatlon. Met iedere partij is een verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SLOWTriatlon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@slowtriatlon.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe SLOWTriatlon persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@slowtriatlon.com 

Onze bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd voor ISO27001. Dit is een Europese norm voor de implementatie van maatregelen omtrent informatiebeveiliging. Alle data wordt opgeslagen in een gecertificeerd datacenter in Europa (Amsterdam).

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.

 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.

 • Alle medewerkers van SLOWTriatlon die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die SLOWTriatlon gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 3 soorten cookies.

Ten eerste de functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er analytische-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Wij plaatsen op de website soms promotionele content (acties). Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Tot slot plaatsen we tracking-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van SLOWTriatlon gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Volgens de wet mogen wij direct cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 13-02-2023.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 2.0 – 13 februari 2023]

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.slowtriatlon.com. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de SLOWTriatlon-website
De organisatie van SLOWTriatlon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De organisatie van SLOWTriatlon wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van het evenement SLOWTriatlon. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Moev (de organisator van SLOWTriatlon) veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright
SLOWTriatlon is een handelsmerk van Moev. Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij deze partijen. SLOWTriatlon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten
De organisatie van SLOWTriatlon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacy bescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De organisatie van SLOWTriatlon behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Evenementen Moev

Onder alle evenementen van Moev verstaan wij tenminste onderstaande evenementen, maar ook vergelijkbare evenementen die worden georganiseerd door Moev:

 • Africa Classic

 • Africa Hike

 • Duchenne Heroes

 • De Duchenne 40

 • Bike for Homies

 • Giro di KiKa

 • Tour for Life

 • Hartekind Ride

 • HartenVijf

 • KiKa Extreme

 • KiKathlon

 • Run for KiKa Marathon

 • Run for KiKa

 • Walk for KiKa

 • 24Run

 • Ventoux3

 • The Ride

 • The Ride Gravel

 • LTD Gravel Raid

 • LTD Gravel Fest

 • Gravel Fondo Limburg

 • Meewind Koers

 • Grinduro Germany, France & Italy

 • Shimano Gravel Experience

 • SLOWTriatlon